W miniony wtorek w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki miało miejsce spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele ostrołęckich szkół, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, Sanepidu i urzędu miasta. Tematem spotkania były zagrożenia związane z obrotem handlowym dopalaczami.

Zjawisko sprzedaży dopalaczy staje się coraz poważniejszym problemem. Na skutek zażywania dopalaczy coraz więcej młodych ludzi traci cenne zdrowie i nierzadko życie. Uczestnicy spotkania, dzięki zaangażowaniu pracowników Sanepidu zapoznali się z zagrożeniami wynikającymi z używania dopalaczy. Podjęto decyzję o kontynuowaniu takich spotkań w ostrołęckich szkołach. Informacje o zagrożeniach wynikających z zażywania dopalaczy kierowane będą do uczniów ostrołęckich szkol i ich rodziców. Analizując poziom zagrożenia tym zjawiskiem, stwierdzić należy, że bardzo istotnym problemem jest brak odpowiednich instrumentów prawnych umożliwiających zwalczanie tego groźnego zjawiska. Obowiązujące w chwili obecnej przepisy prawa nie pozwalają na skuteczne eliminowanie zagrożeń i efektywne działania organów państwa. W tym zakresie istnieje potrzeba natychmiastowych zmian legislacyjnych i pozostaje mieć nadzieje, że osoby odpowiedzialne za życie i zdrowie najmłodszych obywateli, podejmą niezwłoczne działania w tym zakresie. Państwa zachęcam do odwiedzania stron internetowych poświęconych temu groźnemu zjawisku w tym strony Głównego Inspektora Sanitarnego, co pozwoli na pogłębienie wiedzy w tym obszarze.

By Mistery

Dodaj komentarz