W ciągu czterech lat czterokrotnie wzrosła liczba żłobków w Toruniu. Jest w nich dla dzieci ponad 800 miejsc.

W 2011 roku w naszym mieście funkcjonowały 4 żłobki, dzisiaj jest ich 19 – 3 miejskie i 16 niepublicznych. Oprócz tego działają też 3 kluby dziecięce, które oferują rodzicom kilkugodzinną opiekę nad dziećmi i zajęcia dla maluchów. Łącznie w tych placówkach jest 837 miejsc, z czego 797 w żłobkach i 40 w klubach dziecięcych. Jest też w Toruniu 1 dzienny opiekun, który może opiekować się pięciorgiem dzieci.

Tak znaczącemu wzrostowi ilości miejsc w żłobkach sprzyjają przepisy ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), w myśl której żłobki przestały być zakładami opieki zdrowotnej i mogą być zakładane jako forma działalności gospodarczej przez podmioty spełniające określone wymagania. Ustawa oraz rozporządzenia wykonawcze do niej regulują zasady organizowania i funkcjonowania opieki, warunki świadczonych usług i kwalifikacje osób sprawujących opiekę nad dziećmi. Nadzór nad realizacją tych zasad sprawuje zaś Prezydent Miasta Torunia. Żłobki niepubliczne mają możliwość ubiegania się o dotację z budżetu gminy na dzieci objęte opieką. Dotacja wynosi 400 zł miesięcznie na dziecko.

Tylko w sierpniu i wrześniu tego roku w Toruniu powstały dwa nowe żłobki niepubliczne:

  1. „Bam – Bam UMK” przy ul. J. Słowackiego 5/7 – dla 15 dzieci studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  2. „U Artystów” – przy ul. Jaroczyńskiego 4a – dla 25 dzieci, aktualnie trwa rekrutacja i są jeszcze wolne miejsca

Zwiększyła się też liczba miejsc w żłobkach „Dziecięca Odyseja“ przy ul. Stawisińskiego, „Jagódka“ przy ul. Gagarina i „Mikołajek“ przy ul. Rydygiera.

Warto jednak pamiętać, że prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Podmioty, które zamierzają lub już sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, a nie zostały zarejestrowane w wymienionym rejestrze (prowadzonym przez Prezydenta Miasta Torunia), popełniają wykroczenie.

Rejestr żłobków i klubów oraz wykaz dziennych opiekunów dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, a wszelkie informacje w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej pod numerem telefonu 56 61 18 456.

By Mistery

Dodaj komentarz