Matematyka, choć przez wielu uważana za niekwestionowaną królową nauk, zaczyna przysparzać uczniom dużych problemów już na etapie szkoły gimnazjalnej. Kluczem do zrozumienia zagadnień matematycznych, a także konkretnych umiejętności, widocznych podczas rozwiązywania zadań jest jasno i przejrzyście przekazana wiedza. Rolą nauczyciela, często niełatwą, jest przedstawienie problemu matematycznego w taki sposób, aby został on powszechnie zrozumiany i to nie tylko przez ucznia z predyspozycjami, ale także tego, który słabo radzi sobie z naukami ścisłymi.

Jak uczyć, żeby nauczyć?

Najpopularniejszymi narzędziami pracy nauczyciela wciąż pozostają: kreda, tablica i podręcznik. Współczesna młodzież, która ma łatwy dostęp do nowoczesnych technologii, wymaga bardziej innowacyjnego podejścia. Pedagog musi umieć zaciekawić danym tematem i sprawić, że uwaga ucznia skupi się tylko na nim. Jeśli zaś chodzi o pokłady motywacji do nauki tkwiące w samych podopiecznych, psychologia dostarcza wiedzy na ten temat. Podczas gdy wkraczające w świat 6-latki bardzo chętnie udzielają odpowiedzi na pytania, ich o kilka lat starsi koledzy, często inteligentni i bystrzy uczniowie, siedzą podczas lekcji cicho. W pierwszym okresie szkolnej nauki u dziecka występuje silna motywacja wewnętrzna. Maluch pragnie poznawać świat, w którym żyje. Szczerze interesuje się wszystkim, co go otacza. Niestety, wraz z wiekiem wrodzona chęć do nauki maleje. Aby poddawać umysł młodego człowieka stałym ćwiczeniom i rozwojowi, należy wykorzystać motywację zewnętrzną, w dużej mierze opartą na systemie kar i nagród.

Aby przeprowadzić ciekawą lekcję matematyki w gimnazjum, warto:

 • sięgać po wzmocnienia pozytywne – zamiast krytykować ucznia za błędy, doceniać każdy, nawet najmniejszy jego sukces;
 • stworzyć możliwie korzystne warunki i dobrą atmosferę pracy;
 • dostosować tematykę zadań do zainteresowań uczniów;
 • doceniać każdą próbę rozwiązania zadania nawet wtedy, gdy ostateczny wynik jest błędny;
 • pokazać praktyczne zastosowanie matematyki w sprawach życia codziennego;
 • być świadomym zróżnicowania uczniów pod względem ich matematycznych możliwości;
  stosować gry i zabawy dydaktyczne, które aktywizują młodzież, zachęcając ją do podjęcia wysiłku intelektualnego.

Warto pamiętać, że pomimo ograniczonego czasu, nauczyciel powinien patrzeć na klasę jako na zbiór uczniów o indywidualnych, odmiennych predyspozycjach.

Nauka przez zabawę

Choć podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych zakłada naukę konkretnych umiejętności, codzienne lekcje warto urozmaicić łamigłówkami. Nauczyciel spotykający się w swojej pracy z gimnazjalistami bardzo dobrze zna ich problemy. Burza hormonalna specyficzna dla okresu dojrzewania przysparza specyficznych problemów w pracy z młodzieżą. Brak pewności siebie i ogromna potrzeba akceptacji przez środowisko rówieśnicze sprawiają, że nastolatkowie niechętnie zadają pytania podczas lekcji. Wolą przemilczeć całe zajęcia aniżeli obnażyć swoją niewiedzę na klasowym forum i stać sie obiektem drwin. Pierwszym problemom matematycznym towarzyszy strach w ujawnieniu swoich wątpliwości i uzyskaniu pomocy ze strony nauczyciela. Pojawiają się trudne do przeskoczenia zaległości.
Aby przełamać bariery i zachęcić ucznia do zagłębienia się w temat, warto sięgnąć po gry i zabawy dydaktyczne. Pozwalają one skutecznie zilustrować matematyczny problem i naprowadzić gimnazjalistę na sposoby jego rozwiązania.

Sprawne i efektywne opracowanie sprawdzianów

Jak wynika z opracowań przygotowanych przez pedagogów, choć w trakcie prowadzenia lekcji doskonale sprawdzają się innowacyjne metody nauczania, uczniowie akceptują tradycyjne metody zbierania informacji zwrotnej o pracy nauczyciela. Warto więc łączyć innowacyjne metody nauczania przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych znacząco wykraczających poza sztywne ramy przedmiotu z oswojonymi, dobrze znanymi sposobami weryfikacji wiedzy uczniów w postaci kartkówek i klasówek.
W przygotowaniu poprawnych pod względem merytorycznym i interesujących zadań niezwykle pomocne są materiały zamieszczone na stronie http://klasowki.pl.

Korzyści płynące z użytkowania serwisu klasowki.pl:

 • gwarancja jakości – każde z zadań zostało opracowane z najwyższą starannością przez doświadczonych pedagogów współpracujących z WSiP;
 • oszczędność czasu pedagoga – sprawdzian wraz z kluczem odpowiedzi można wygenerować w zaledwie 3 minuty;
 • bezpłatny dostęp – nauczycieli pracujących na podręcznikach WSiP korzystanie z serwisu nic nie kosztuje, wystarczy jedynie się zarejestrować.

Diagnoza półroczna

W ramach funkcjonalności serwisu klasowki.pl, szczególnie interesującą pozycją na rynku jest „Półroczna diagnoza z matematyki dla uczniów klas pierwszych”, która dostarcza nauczycielowi informacji na temat predyspozycji poszczególnych uczniów już na etapie początkowego, nie zawsze łatwego okresu nauki w gimnazjum. Narzędzie umożliwia nauczycielowi porównanie wyników swoich uczniów z efektami pracy rówieśników z całej Polski.

Diagnoza z matematyki odbywa się w trzech etapach:

 • Etap 1 – na rozpoczęcie klasy 1,
 • Etap 2 – po 1 semestrze klasy 1 (diagnoza półroczna),
 • Etap 3 – na zakończenie klasy 1.

Aby skorzystać z praktycznego i funkcjonalnego narzędzia, wystarczy zarejestrować swoją szkołę na stronie internetowej WSiP. Ten jeden krok wystarczy, żeby uzyskać dostęp do zasad oceniania i formularzy służących do diagnozy. Po wprowadzeniu niezbędnych danych, wystarczy przesłać je drogą elektroniczną. Eksperci WSiP opracują zgromadzone informacje, tworząc z nich ogólnopolski raport wraz z analizą wyników.

Dodaj komentarz