Najbardziej znanymi sposobami inwestowania pieniędzy jest lokowanie oszczędności w funduszach inwestycyjnych oraz gra na giełdzie. Zobacz co wybrać? Powierzyć pieniądze funduszowi, czy samemu ulokować je w akcjach spółek giełdowych?

Plusy i minusy inwestowania w fundusze

Fundusze inwestycyjne to zaraz po lokatach terminowych najczęściej wybierana forma oszczędzania:

  • lokowanie swoich oszczędności w fundusze nie wymaga od  inwestora dużej wiedzy ekonomicznej ani czasu. Nad analizą wszelkich wydarzeń na świecie, które mogłyby mieć ewentualny wpływ na spadek bądź wzrost cen akcji, czuwa sztab specjalistów. To oni w imieniu inwestora monitorują ruchy na giełdzie i podejmują decyzje o zakupie lub sprzedaży akcji;

  • lokując pieniądze w fundusze masz nad nimi dość dużą kontrolę. Codziennie masz możliwość podglądu tego, co udało się wypracować i w wybranym momencie możemy swoje środki wycofać;

  • ważną cechą większości funduszy inwestycyjnych jest możliwość rozpoczęcia oszczędzania nawet od niewielkiej kwoty. Zasada przejrzystości kosztów jest jedną z podstawowych zalet funduszy inwestycyjnych, stanowiącą o ich dużej atrakcyjności w porównaniu z innymi alternatywnymi formami lokowania oszczędności,

  • inwestując w fundusze mamy też możliwość niejako wyboru poziomu ryzyka. Wybierając fundusze pieniężne czy obligacji decydujemy się na małe ryzyko i  tym samym mniejszą stopę zwrotu.

Minusem inwestowania w fundusze mogą być opłaty. Jednak nie są one wygórowane. Biorąc pod uwagę zakres prac wykonywanych w naszym imieniu przez wykwalifikowanych specjalistów mogłoby się okazać, że dużo bardziej kosztowne jest indywidualne inwestowanie na giełdzie.

Gra na giełdzie – dlaczego warto i obowiązki inwestora?

Możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu z inwestycji jest jednym z najważniejszych argumentów przekonujących do gry na giełdzie. Co więcej, samodzielne zarządzenie swoim portfelem akcji daje pełną kontrolę nad zainwestowanymi środkami. Decyzje zakupu i sprzedaży są zazwyczaj bardziej przemyślane i wynikają z indywidualnych potrzeb czy predykcji inwestora.

Do gry na giełdzie nie wystarczą tylko wolne środki. Aby inwestować z powodzeniem, należy odpowiednio się do tego przygotować:

  • inwestując swoje oszczędności zawsze powinniśmy pamiętać o dywersyfikacji. W swym portfelu inwestycyjnym powinniśmy mieć zawsze akcje kilku różnych spółek. Stawianie wszystkiego na jedną kartę i zakup akcji wyłącznie jednego przedsiębiorstwa może okazać się dużym błędem;

  • żeby rozpocząć karierę indywidualnego inwestora, trzeba otworzyć rachunek inwestycyjny w jednym z domów maklerskich (zwykle działają one przy dużych bankach);

  • przygotowanie do gry na giełdzie jest bardzo złożone. Inwestor powinien czerpać informacje z wielu źródeł, aby te mogły mu służyć do podejmowania odpowiednich kroków. Wymaga to oczywiście systematyczności i dociekliwości. Zapewne nie każdy może zaangażować w tym celu tak dużo czasu, dlatego warto szukać pomocy w wyspecjalizowanych w tym celu firmach.

Dodaj komentarz