W ubiegłą środę, 10 czerwca br., Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA otrzymała nagrodę – „Dziecięcy Uśmiech”, przyznawaną przez Radę Gminy Jedlińsk za wyjątkowe zasługi dla rozwoju i promocji szkolnictwa. Firma została nominowana przez uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach, której ufundowała wielofunkcyjne boisko w ramach 8. edycji.

Podczas Dziecięcej Sesji Rady Gminy Jedlińsk, która odbyła się już po raz czwarty, wybranym osobom fizycznym, instytucjom i firmom zostały przyznane pamiątkowe dyplomy i medale za bezinteresowne prace na rzecz szkoły oraz pomoc w działaniach dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Nominacje do nagrody „Dziecięcy Uśmiech” wysyłali uczniowie szkół z gminy Jedlińsk.

Z grona laureatów, zwycięzców wytypowała natomiast Rada Gminy. Wśród nich znalazła się Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, która udzieliła wsparcia Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach, finansując budowę wielofunkcyjnego boiska dla jej podopiecznych, w ramach 8. edycji ogólnopolskiego konkursu „Kolorowe Boiska… czyli Szkolna Polska Liga”. Celem tej inicjatywy jest popularyzowanie wśród dzieci idei aktywnego spędzania czasu i stwarzanie im odpowiednich warunków do uprawiania sportu. Nagroda „Dziecięcy Uśmiech” to szczery wyraz uznania najmłodszych dla działań Śnieżki, dzięki której spełniły się ich marzenia o nowym obiekcie sportowym.

By Mistery

Dodaj komentarz