Darmowy podręcznik dla kolejnych roczników, koniec „śmieciowego jedzenia” w szkolnych sklepikach i nowy system oceniania uczniów na lekcjach WF. To główne zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) w roku szkolnym 2015/2016.

Darmowy podręcznik
Rok szkolny 2015/2016 to drugi rok reformy podręcznikowej. Z darmowych podręczników będą korzystać już nie tylko pierwszoklasiści, ale też uczniowie drugiej i czwartej klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjum.

Koniec „śmieciowego jedzenia”
Jedną z ważniejszych zmian jest wyeliminowanie ze szkolnych sklepików tzw. „śmieciowego jedzenia”. Uczniowie nie kupią już tłustej, słonej i słodzonej żywności, która jest główną przyczyną otyłości.

Nowe zasady oceniania na lekcjach WF
Od nowego roku szkolnego – przy ustalaniu oceny z zajęć wychowania fizycznego – nauczyciel weźmie pod uwagę nie tylko wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń. Uwzględni też systematyczny udział ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.

Dodatkowo uczeń nie musi być już zwolniony z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Teraz może być zwolniony z wykonywania tylko niektórych ćwiczeń lub grup ćwiczeń, wskazanych przez lekarza.

Niezbędnik MEN
Informacje o wszystkich zmianach oraz komplet praktycznych porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli można znaleźć w przygotowanym przez MEN „Niezbędniku”.

By Mistery

Dodaj komentarz