W Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II odbyła się uroczystość poświęcona 95 rocznicy urodzin papieża Polaka, patrona szkoły i Ostrołęki. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa, władz rządowych i samorządowych, organizacji, stowarzyszeń i szkół.

Spotkania rozpoczęła Msza Św. w kościele św. Franciszka z Asyżu, po czym goście i uczniowie udali się do siedziby SP nr 10, gdzie JE. Ks. Biskup Janusz Stepnowski odczytał list od papieża Franciszka. W imieniu społeczności szkolnej gości przywitała i osobę patrona wspomniała dyrektor placówki Grażyna Mierzejewska. Udanych występów i bogatych przeżyć z refleksjami na codzienne ich spożytkowanie życzył uczniom i widzom prezydent Janusz Kotowski. Młodzi artyści przedstawili fragmenty klasycznych sztuk, w których występował młody Karol Wojtyła oraz przypomnieli dzieciństwo Jana Pawła II.

By Mistery

Dodaj komentarz