Inwestowanie w fundusze inwestycyjne to dla wielu osób sposób pomnażania swoich oszczędności. Jednakże, aby był on skuteczny, należy przestrzegać kilku zasad. Uchronią was one przed popełnieniem dość częstych błędów, dając szansę na zwiększenie ilości posiadanych pieniędzy.

Posiądźcie minimalna wiedzę

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie wymaga specjalistycznej wiedzy na temat rynku finansowego. Po wyborze funduszu waszymi oszczędnościami zajmą się doświadczeni eksperci, inwestujący powierzone im środki tak, aby przynosiły wam zysk. Jednakże, nawet gdy zdecydujecie się na usługi profesjonalistów, nie rezygnujcie z posiadania minimalnej wiedzy o inwestowaniu.

Popełniane błędy dotyczą często nie tyle sytuacji po wyborze funduszu, ale tuż przed nim. Dlatego też podstawowa wiedza przyda wam się do wybrania właściwego funduszu, jak również w czasie rozmów z doradcami inwestycyjnymi. Musicie wiedzieć o czym rozmawiacie i znać podstawową terminologię, aby zadawać właściwe pytania.

Nie inwestujcie wszystkiego

Nigdy nie inwestujcie wszystkich swoich oszczędności. Inwestycja może nie powieść się lub zupełnie niespodziewanie będziecie potrzebować większej gotówki. Warto mieć ją wtedy pod ręką. Inwestujcie tylko tyle, ile możecie stracić. Najpierw powinniście zadbać o bezpieczeństwo waszego domowego budżetu a dopiero później przelać pieniądze na fundusz.

Określcie cel

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne musi mieć jasno sprecyzowany cel. Jego brak uniemożliwi wam podjęcie innych, ważnych decyzji. Nie mając celu nie ustalicie w jakich sytuacjach będziecie chcieli wyjść z inwestycji. Nie określicie też poziomu ryzyka, jakie jesteście w stanie podjąć a tym samym nie wybierzecie odpowiedniego dla was rodzaju funduszu.

Tylko jasno określony cel pozwala na przyjęcie właściwej strategii inwestycyjnej, decydującej o waszym sukcesie. Inaczej przecież zaplanujecie inwestowanie zbierając pieniądze na emeryturę a jeszcze inaczej planując zakup samochodu.

Rozsądny wybór

Rynek oferuje fundusze ryzykowne (akcji) i bezpieczne (obligacji). Te pierwsze przynoszą duże zyski, ale obarczone są wysokim ryzykiem utraty kapitału. Fundusze bezpieczne odwrotnie. Jeśli dopiero zaczynacie inwestowanie w fundusze inwestycyjne, wybierajcie fundusze bezpieczne. Nauczycie się na nich podejmowania decyzji oraz poznacie swoją skłonność do ponoszenia ryzyka.

Emocje

Emocje to najczęściej zły doradca, zwłaszcza w inwestowaniu. Jeśli na rynku notowane są spadki, niedoświadczeni inwestorzy mogą chcieć zbyt szybko wycofać się z inwestycji. Czy jednak słusznie? Nie! Inwestując długoterminowo macie szansę, że niekorzystny okres minie i pozwoli wam odrobić zaległości, które w konsekwencji przyniosą wam oczekiwane zyski.

Emocje mogą też zadziałać negatywnie i w drugą stronę: zarobiliście na funduszu akcji i chcecie powtórzyć ten sukces stawiając wszystko na jedną kartę? To błąd. Nie macie gwarancji, że znów się uda. Pamiętajcie – inwestowanie w fundusze inwestycyjne zakończy się sukcesem tylko wtedy, gdy podejdziecie do niego z rozsądkiem.

Dodaj komentarz