Ubezpieczenie na życie dla dziecka – rodzaje

Możesz chronić swoje dziecko za pomocą różnych rodzajów ubezpieczeń na życie dla dziecka. Rynek jest pełen ofert dla rodziców. Poniżej przedstawiamy trzy z nich.

Ubezpieczenie na życie dla dziecka może pomóc na wiele sposobów. Wszystko zależy od tego, czy oczekujesz wsparcia w trudnej sytuacji, czy zależy Ci na oszczędnościach na przyszłość swojego dziecka. Podpowiadamy jakie polisy możesz wybrać dla swojej pociechy.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczniów

Ubezpieczenie NNW dla dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli jest dobrowolne. Rodzic ma pełną swobodę w wyborze polisy dla swojego dziecka. Podstawowy zakres ubezpieczenia NNW dla uczniów obejmuje skutki nieszczęśliwych wypadków, czyli niespodziewanych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, oraz koszty leczenia. Ubezpieczyciel nie odpowiada za choroby ucznia (wyjątek stanowi zawał serca lub zatrucie, które niektórzy ubezpieczyciele uwzględniają w swojej ofercie). Wysokość odszkodowania wyliczana jest na podstawie sumy ubezpieczenia oraz procentowego uszczerbku na zdrowiu, ustalanego na podstawie tabeli danego ubezpieczyciela. Jeśli decydujesz się na wykupienie indywidualnej polisy, która będzie odpowiadała wszystkim potrzebom Twojego dziecka, możesz spotkać się z różnymi wariantami zawierającymi dodatki. Takie jak assistance lub zasiłek dzienny w przypadku przerwy w nauce.

Polisa posagowa

Ubezpieczenie na życie dla dziecka w postaci polisy posagowej dedykowane jest osobie niepełnoletniej, tzw. fundator opłaca składkę, które część jest gromadzona na koncie i trafia w ręce ubezpieczonego w chwili osiągnięcia przez niego pełnoletności, ale nie później niż w wieku ukończenia 26. roku życia.

To długotrwała inwestycja – z ubezpieczycielem związujemy się na minimum 2 lata, a umowa trwać może nawet 25 lat. Składkę opłacamy miesięcznie w ustalonej w umowie kwocie.

Ubezpieczenie posagowe skupia się na gromadzeniu oszczędności na przyszłość, jednak ma również funkcję ochronną. Zabezpiecza nasze dziecko na wypadek utraty rodzica. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaca dziecku rentę na czas nauki. Polisa posagowa może również zapewniać dodatkową ochronę w wybranym zakresie – pobytu w szpitalu, urazów czy operacji.

Polisa inwestycyjna dla dziecka

Ubezpieczenie na życie dla dziecka w formie polisy inwestycyjnej stanowi ciekawą formę oszczędzania na jego przyszłość. Dzięki polisie zapewniasz kapitał na edukację dzieci czy ułatwienie im startu życiowego. Zabezpieczenie finansowe podopiecznego będzie w tym przypadku wyższe, ponieważ kapitał zgodnie z nazwą zostanie zainwestowany i pomnożony. Polisa inwestycyjna pozwala budować kapitał regularnym inwestowaniem małych kwot lub jednorazową wpłatą. Produkt ten jest połączeniem alokacji  środków w fundusze inwestycyjne z korzyściami płynącymi z tradycyjnej polisy, takimi jak chociażby brak podatku od spadków i darowizn, czy ochrona ubezpieczeniowa. Uwagę jednak należy zwrócić na fakt, że ochrona ubezpieczeniowa jest w przypadku polisy inwestycyjnej minimalna.

Dodaj komentarz