Korzystanie z materiałów dydaktycznych może znacznie ułatwić pracę nauczyciela. Wybór jest ogromny; każdy pedagog, niezależnie od rodzaju szkoły, w której naucza, znajdzie coś, co pomoże mu w pełniejszym i ciekawszym poprowadzeniu zajęć. Obecnie nauczyciele mogą wspomagać się nie tylko materiałami w tradycyjnej, podręcznikowej formie, ale mają również możliwość korzystania z zasobów internetowych.

Pomoce dydaktyczne stanowią bardzo ważne narzędzie w pracy nauczyciela. Dzięki nim pedagog nie jest zmuszony do samodzielnego opracowywania wszystkich lekcji, może wspomagać się gotowymi planami, które łatwo zmodyfikować i dopasować do potrzeb uczniów. Niejednokrotnie, poprowadzenie wykładu przez nauczyciela może wiązać się także z koniecznością odświeżenia specjalistycznej wiedzy, nabytej wcześniej na studiach lub kursach; również w tym wypadku materiały dydaktyczne mogą mieć nieoceniony wkład w przygotowanie pedagoga do zajęć.

Czy warto korzystać z materiałów dydaktycznych?

Część środowiska nauczycielskiego nie jest przekonana o konieczności używania materiałów dydaktycznych przygotowywanych specjalnie dla pedagogów; wychodzą z założenia, że równie dobrze sprawdza się korzystanie z materiałów przeznaczonych dla uczniów. Niestety, zapominają przy tym, że wersja dla nauczycieli zawiera na ogół proponowane ćwiczenia, które pomagają uczniom w usystematyzowaniu wiedzy. Materiały dydaktyczne, to także źródło ciekawych pomysłów na poprowadzenie dyskusji czy przeprowadzenie testu sprawdzającego dotychczasowe osiągnięcia uczniów; pomagają nauczycielowi w zbadaniu omawianego tematu, z zupełnie innej strony.

Tradycyjne podręczniki

Większość nauczycieli wciąż najchętniej sięga po materiały dydaktyczne przygotowane w formie podręczników. Bardzo często są one przystosowane do książek, które posiada uczeń; wydawnictwa zazwyczaj przygotowują dwie wersje tych samych podręczników – jedna jest przeznaczona dla uczniów, druga – dla nauczycieli. Dzięki temu, zakres materiału omówiony na lekcji pokrywa się z tym, co uczeń znajdzie w książce. To duże ułatwienie dla obu stron; uczniom jest łatwiej usystematyzować wiedzę i śledzić zagadnienia poruszone przez nauczyciela, z kolei pedagodzy mają możliwość skorzystania z gotowej lekcji spełniającej specjalne minima programowe.

Oferowane przez wydawnictwa podręczniki dla ucznia i nauczyciela to tylko część materiałów dydaktycznych, które wydawane są w tradycyjnej, papierowej formie. Do drugiej grupy należą wszelkiego rodzaju ćwiczenia; zainteresują one przede wszystkim nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych. To wszelkiego rodzaju zestawy krótkich, prostych zadań mających na celu rozwijanie wyobraźni dziecka i pobudzenie go do szeroko rozumianej kreatywności. Dużym zainteresowaniem cieszą się również materiały, które podpowiedzą nauczycielowi jak najlepiej utrwalać proces zapamiętywania informacji u najmłodszych. Warto wspomnieć, że podobne pomoce są również dostępne dla pedagogów prowadzących wychowanie przedszkolne; zalecane ćwiczenia są w dużej mierze oparte na zabawie w grupie.

W przypadku wyższych stopni ścieżki edukacyjnej, czyli gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, materiały dydaktyczne dla nauczycieli są często jeszcze bardziej rozbudowane; z racji wieku uczniów i możliwości, jakie stwarza obecna technologia, opracowywane są w wersji cyfrowej.

Internetowe pomoce naukowe

Globalna sieć coraz częściej staje się środowiskiem pracy nauczycieli. W Internecie mogą oni znaleźć nie tylko mnóstwo informacji, które staną się uzupełnieniem prowadzonej lekcji, ale również mają dostęp do profesjonalnie przygotowanych materiałów w wersji cyfrowej. Najwięcej materiałów zostało przygotowanych z myślą o nauczycielach pracujących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych; często to właśnie na tym poziomie edukacji najtrudniej zainteresować młodzież nauczanym przedmiotem. Z pomocą mogą przyjść elektroniczne mapy, karty pracy czy nawet krótkie filmy i animacje dokładniej opisujące omawiane zagadnienie. Sposób, w jaki ćwiczenia zostały skonstruowane, powinien przypaść do gustu zarówno nauczycielom jak i uczniom. Przykładem wydawnictwa, które proponuje pedagogom oprócz tradycyjnych materiałów również pomoce w formie cyfrowej, jest WSiP; na stronie http://ucze.pl/ nauczyciel może dołączyć do specjalnego klubu, otrzymując dzięki temu nielimitowany dostęp do wielu dodatkowych materiałów dydaktycznych przydatnych na wszystkich poziomach edukacji. To samo wydawnictwo proponuje również pomoce dla nauczycieli pracujących w szkołach zawodowych; oferuje m.in. materiały z branży gastronomicznej, ekonomicznej czy turystyczno-hotelarskiej.

Języki obce

Program nauczania języków obcych w polskich szkołach często wciąż nie jest dopasowany do potrzeb dzieci i młodzieży. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli pomagają w wyrównaniu ewentualnych braków i uzmysławiają nauczycielom potrzebę rozwijania zdolności lingwistycznych uczniów, za pomocą różnych metod i środków. Najważniejszymi materiałami dydaktycznymi przydatnymi podczas nauki języka obcego są niewątpliwie wszelkie nagrania z udziałem native speakerów; uczniowie osłuchują się dzięki nim z językiem, co ma znaczący wpływ na proces swobodnej komunikacji w języku obcym. Na wcześniejszych poziomach edukacji są to na ogół nagrania zawarte w różnego rodzaju grach, wierszykach i piosenkach; później mogą przybrać formę wywiadów czy komunikatów telewizyjnych.

Najważniejsze zalety korzystania z materiałów dydaktycznych

  • Możliwość uzupełnienia i urozmaicenia prowadzonych zajęć; nauczyciel, z racji ilości nałożonych na niego obowiązków, często nie jest w stanie przygotowywać dodatkowych materiałów na każde zajęcia. Pomoce dydaktyczne ułatwią mu zaplanowanie lekcji i zaciekawienie uczniów nową formą ćwiczeń czy krótkiego wykładu.
  • Zgodność z powszechnie używanymi w szkołach materiałami edukacyjnymi dla uczniów. Dzięki temu, że wydawnictwa oferują pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, zgodne pod względem zakresu tematycznego z podręcznikami dla uczniów, nikt nie musi obawiać się o rozbieżności programowe.
  • Powszechna dostępność i różnorodność. Niewątpliwą zaletą materiałów dydaktycznych jest ich duża dostępność, dzięki czemu niemal każdy nauczyciel może mieć dostęp do wybranych przez siebie lub dyrektora szkoły pomocy naukowych. Często, dla jednego poziomu edukacji, przygotowanych jest kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt różnych propozycji; tak jest chociażby w przypadku wydawnictwa WSiP i platformy ucze.pl.

Dodaj komentarz