Chociaż o regularnych badaniach rozwoju dziecka rodzicom raczej nie trzeba przypominać, warto zwrócić uwagę na zakres tych kontroli, a także częstotliwość ich wykonywania. Okres przedszkolny i wczesnoszkolny to czas niezwykle szybkiego rozwoju, a gwałtownym zmianom mogą towarzyszyć groźne w konsekwencjach nieprawidłowości. Czy warto czekać z badaniem wzroku do kwalifikacji gotowości szkolnej?

Dzieci, u których występuje lub rozwija się wada wzroku z reguły nie skarżą się na kłopoty z widzeniem, ponieważ same nie potrafią rozpoznać problemu. Słabe widzenie kompensują sobie np. mrużeniem oczu, zbliżaniem się do obserwowanego obiektu i zwykle nie skarżą się na wkładany w te czynności wysiłek – opowiada ekspert z Zakładu Optycznego Joanna Trzcinowicz.

Najczęstsze skutki słabego widzenia u dzieci

Tym, co naprawdę przeszkadza dziecku borykającemu się z wadą wzroku, są bóle głowy oraz frustracja, wynikająca z trudności w wykonywaniu niektórych czynności z wykorzystaniem wzroku. Kiedy dorośli uparcie zachęcają do dokładnego opisywania niewyraźnych obrazów, kiedy wszystkie elementy puzzli mają podobne brzegi, kiedy koledzy śmieją się z niespodziewanych upadków, meble zdają się wpadać na dziecko podczas zabawy, a futryna drzwi jest nie tam, gdzie się wydawało… Zakłamane widzenie jest nie tylko nieprzyjemne, ale czasem też niebezpieczne.

Konsekwencje nieleczonych wad wzroku u dziecka

Słaba orientacja w przestrzeni i związane z nią zaburzenia ruchowe, prowadzą zwykle do drobnych, niegroźnych i często ignorowanych wypadków. Najgroźniejszą konsekwencją jest tutaj rozwijająca się w dziecku niechęć do podejmowania aktywności fizycznej i lęk przed niepowodzeniem w sytuacjach wymagających ruchu. Jednocześnie wysiłek przy czytaniu, rysowaniu, czy nawet oglądaniu obrazków zniechęca dziecko do takich spokojniejszych, ale przecież też rozwijających zajęć.

Wszystkie wymienione trudności przekładają się przede wszystkim na emocje dziecka, co odbija się na rozwoju we wszystkich sferach życia. Kumulacja efektów słabego widzenia prowadzi, najogólniej rzecz ujmując, do zaburzeń koncentracji, a nawet zachowań sugerujących nadpobudliwość psychoruchową. Jeśli więc zauważamy tak niepokojące objawy u dziecka, upewnijmy się, że źródłem kłopotów nie jest niedowidzenie – zachęca specjalistka z Zakładu Optycznego Joanna Trzcinowicz.

Kiedy dziecko jest gotowe na badanie wzroku?

Przyjmuje się, że pierwsze badanie ostrości widzenia powinno się wykonać u dziecka około 3 roku życia. Próg ten jest ruchomy, a prawdziwym wyznacznikiem gotowości do badania jest zdolność dziecka do nazywania kilku podstawowych kształtów i zakomunikowania tego, co widzi. Wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości na tak wczesnym etapie rozwoju umożliwia wprowadzenie działań korekcyjnych, które zapobiegną występowaniu trudności w nauce i codziennej aktywności.

Dodaj komentarz