W czwartek Sejm uchwalił ustawę o leczeniu niepłodności, która reguluje m.in. zasady stosowania zapłodnienia metodą in vitro. „To jest wielki sukces polskiej wolności ” – powiedziała premier Kopacz po głosowaniu.
Za przyjęciem ustawy głosowało 261 posłów, przeciwko było 176 posłów, a sześć osób wstrzymało się od głosu.

Z procedury in vitro będą mogły korzystać osoby w związkach małżeńskich oraz osoby we wspólnym pożyciu. Leczenie niepłodności tą metodą będzie mogło być podejmowane po wyczerpaniu innych metod leczenia, prowadzonych przez co najmniej 12 miesięcy.

To jest wielki sukces polskiej wolności. Dla tych ludzi, którzy w tej chwili mają wielki problem, to jest szansa żeby mieć kawałek swojego szczęścia – powiedziała premier Ewa Kopacz po głosowaniu.

Dotychczasowe rezultaty programu in vitro

Ustawa zastąpi wcześniejszy rządowy „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”. Dzięki programowi do dziś urodziło się 2235 dzieci.

By Mistery

Dodaj komentarz