Dwa kolejne rodzinne domy dziecka powstaną niedługo w Toruniu. 1 czerwca prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał umowy z nowymi rodzinami i wręczył im klucze do nowych mieszkań.

Datę podpisania umowy na utworzenie rodzinnych domów dziecka wybrano nieprzypadkowo – 30 maja obchodzony jest w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, a 1 czerwca Dzień Dziecka. Tego dnia prezydent Torunia Michał Zaleski spotkał się także z przedstawicielami funkcjonujących już rodzin zastępczych spokrewnionych i rozdał im upominki.

– Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć człowiek. Przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę, wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radość i smutki to najcenniejszy dar jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi – mówił podczas spotkania prezydent Zaleski. – Bardzo państwu dziękuję, że z potrzeby serca pełnicie tak odpowiedzialną misję. A dzieciom życzę wszystkiego najlepszego z okazji ich święta – byście mieli marzenia i za nimi podążali.

W Toruniu działa już sporo placówek pieczy zastępczej typu rodzinnego. Teraz dołączą do nich dwie kolejne. Państwo Orłowscy stworzą rodzinny domu dziecka dla ośmiorga dzieci. Pani Justyna ma 32 lata, a jej mąż jest od niej dwa lata starszy. Mają 7-letniego syna Szymona. Ich rodzinny dom dziecka zostanie utworzony na bazie majątku gminnego. 1 czerwca prezydent Zaleski wręczył im klucze do mieszkania przy ul. Mickiewicza. Zostało ono wyremontowane i wyposażone, ma 167 m2 powierzchni, składa się z dużego przedpokoju, pięciu pokoi, kuchni, dwóch łazienek i pomieszczenia gospodarczego.

Dom dla ośmiorga dzieci stworzą także państwo Kaszuba. Pani Beata (46 lat) i Pan Sławomir (48 lat) mają 20-letniego syna Adriana i 16-letnią córkę Sandrę. Na potrzeby prowadzenia rodzinnej placówki dla dzieci miasto przekaże im wyremontowane i wyposażone, 132-metrowe mieszkanie przy ul. Konopnickiej. Składa się ono z przedpokoju, czterech pokoi, kuchni i dwóch łazienek. Obecnie jest remontowane. Wręczenie kluczy 1 lipca.

Dzień Dziecka był także doskonałą okazją do spotkania prezydenta Zaleskiego z przedstawicielami funkcjonujących już rodzin zastępczych spokrewnionych. Są to rodziny tworzone są przez dziadków oraz rodzeństwo dzieci. Prezydent obdarował opiekunki kwiatami, a w całe rodziny biletami na spektakl w „Baju Pomorskim” i upominkami. Prezenty dla dzieci ufundował toruński przedsiębiorca Przemysław Termiński (na zdjęciu poniżej) z małżonką. Łącznie z okazji Dnia Dziecka darczyńca ufundował 500 plecaków dla podopiecznych MOPR.

Po spotkaniu zastępca prezydenta Torunia Andrzej Rakowicz wziął udział w akcji promocji rodzicielstwa zastępczego na starówce, gdzie on i pracownicy MOPR rozdawali słodkości, ulotki i balony.

Warto wiedzieć

Obecnie, łącznie z dwoma nowo powstałymi placówkami, w Toruniu funkcjonuje 13 rodzinnych domów dziecka, w tym 10 rodzinnych domów dziecka i trzy placówki typu rodzinnego. Łącznie mieszka w nich 84. W pozostałych formach rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasta Toruń umieszczonych jest 393 dzieci w 275 rodzinach: spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domach dziecka. Z tego w 12 rodzinach zawodowych umieszczonych jest 30 dzieci, a w 8 rodzinnych domach dziecka 45 dzieci. W instytucjonalnej pieczy zastępczej (pięć placówek opiekuńczo-wychowawczych) obecnie przebywa 111 dzieci.

Warto wspomnieć, że koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka i sprawowania jakiejkolwiek pieczy zastępczej ponosi miasto. W dwóch nowo powstałych domach miesięczny koszt wynagrodzenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na podstawie umowy o świadczenie usług to 4.272,40 zł. Szacowany łączny, miesięczny koszt utrzymania każdego z tych domów wynosić będzie około 15.697.93 zł, co w przeliczeniu na 1 dziecko daje kwotę 1.962,25 zł.

Rodziny zastępcze spokrewnione nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, lecz dostają świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 660 zł miesięcznie.

By Mistery

Dodaj komentarz